آگهي مزايده(فروش يك قطعه زمين در شهرستان بابل)

آگهي مزايده

شركت قند تربت حـيدريه(سهامي عام) در نظر دارد از طريق برگزاري مزايده نسبت به فروش يك قطعه زمين به ابعاد 31280 متر مربع واقع در استان مازندران – شهرستان بابل – ملا كلا – روبروي پارك بانوان ،با قيمت پايه كارشناسي 583.000.000.000 (پانصد وهشتاد وسه ميليارد ريال ) اقدام نمايد.كليۀ متقاضيان محترم مي توانند از روز چهارشنبه مورخ 1402/06/29 جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت فرمهاي شركت در مزايده به پايگاه اينترنتي شركت به آدرس http://torbatsugar.ir قسمت مناقصه و مزايده،مراجعه نموده و فرم هاي مربوطه و نقشه ثبتي را دريافت و پس از بررسي و تكميل دقيق فرم ها، پيشنهادات خود را از طريق پست به آدرس شركت ارسال نمايند. آخرين مهلت دريافت فرم هاي مزايده تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 1402/07/10مي باشد. شركت كنندگان مي توانند جهت دريافت اطلاعات تكميلي مزايده با شماره تلفن 9- 52312036-051 داخلي223و 211 تماس حاصل نمايند.

جلسۀ بازگشائي پاكت ها در ساعت 10صبح روزچهارشنبه مورخ 1402/07/12 در محل دفتر مشهد اين شركت به نشاني مشهد - خيابان احمد آباد- سي متري اول - خيابان رضا 11 پلاك 1/19 انجام خواهـد گرفت. هر متقاضي بايد  مبلغ30.000.000.000 (سي ميليارد ريال )را به حساب iR200170000000209182357007 شبا بانك ملي بنام شركت قند تربت حيدريه جهت ضمانت واريز نمايد.

شركت در رد يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

آدرس: خراسان رضوي – شهرستان تربت حيدريه - خيابان خرمشهر– كد پستي: 55595-95138

شركت قند تربت حيدريه

فرم مزایده

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی