حضور پور شور کارکنان شرکت قندتربت حیدریه در مراسم راهپیمایی روزجهانی قدس واعلام برائت از اسرائیل غاصب صهیونیستی کودک کش

حضور پور شور کارکنان شرکت قندتربت حیدریه در مراسم راهپیمایی روزجهانی قدس واعلام برائت از اسرائیل غاصب صهیونیستی کودک کش

روابط عمومی شرکت قند تربت حیدریه

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی