آگهی استخدام

شركت قند تربت حيدريه به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز واجد شرايط (ترجيحاً بومي شهرستان) جنسيت مرد با حداكثر 35 سال سن با تخصّص ذيل از طريق برگزاري آزمون و مصاحبه تخصصي به صورت تمام وقت با شرايط تحويل منزل سازماني دعوت به همكاري مي نمايد. 

رديف

عنـوان شغل

رشته تحصيلي 

مقطع

مهارت

سابقه كار مرتبط

تعداد

1

 
كارشناس ارشد مالي 
 حسابداري - مديريت مالي كارشناسي -كارشناسي ارشد
امور مربوط به حسابداري مالي وصنعتي- اشنايي  وكار با سيستم هاي مالي    تهيه گزارش هاي مالي و بورس كنترل اسناد مالي - و اشنايي با فرايند حسابرسي
داراي سابقه كار در شركت هاي صتعتي تجاري بازركاني 
3سال

 يكنفر اقا

حائزين شرايط بايستي رزومه فردي و درخواست كتبي خود را حداكثر تا تاريخ 1403/03/26..همراه با تصوير ( پشت و روي كارت ملّي، صفحات اوّل و دوّم شناسنامه ، آخرين مدرك تحصيلي و سوابق كاري) با ذكر نشاني و شماره تماس به آدرس ايميل Torbat.Sugar@yahoo.com  و يا به آدرس : تربت حيدريه - صندوق پستي شمارۀ 147 ارسال نمايند. تلفن هماهنگي 05152312036 داخلي 211

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha