برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت قند تربت حیدریه با موضوع افزایش سرمایه

برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت قند تربت حیدریه با موضوع افزایش سرمایه شرکت در محل سالن اجتماعات روزنامه قدس مشهد، ۱۴۰۲/۱۱/۲۴

  • مصوبات مجمع عمومی فوق العاده :
    • قرائت گزارش هیئت مدیره و حسابرس در خصوص افزایش سرمایه
    • افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 500.000.000.000 ریال که به 500.000.000  سهم عادی 1.000 ریالی با نام تقسیم شده است، به مبلغ 2.840.901.000.000 ریال که به 2.840.901.000 سهم عادی 1.000 ریالی با نام تقسیم می شود از محل تجدید ارزیابی داراییها مورد موافقت مجمع قرار گرفت.
    • ماده 5 اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید:

سرمایه شرکت مبلغ 2.840.901.000.000 ریال (دو میلیون و هشتصد و چهل هزار و نهصد و یک میلیون ریال) است که  به  2.840.901.000  سهم عادی یک ‌هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده ‌است.

 روابط عمومی شرکت قند تربت حیدریه

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی