برگزاری هفتمین دوره ارزیابی جایزه ملی تعالی و پیشرفت با حضور ارزیابان محترم، مدیرعامل، مدیران، وتعدادی از کارکنان شرکت قند تربت حیدریه.

برگزاری هفتمین دوره ارزیابی جایزه ملی تعالی و پیشرفت با حضور ارزیابان محترم، مدیرعامل، مدیران، وتعدادی از کارکنان شرکت قند تربت حیدریه هم اکنون در محل سالن کنفرانس شرکت قند تربت حیدریه.۱۴۰۲/۱۱/۱۱ روابط عمومی شرکت قند تربت حیدریه

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی