گواهی نامه و افتخارات

 • تندیس تعالی 2 ستاره

 • برند برتر استان خراسان رضوی

 • شرکت برتر جشنواره امتنان در سال 1399

 • رعایت حقوق مصرف کنندگان

 • واحد نمونه صنعتی استان خراسان رضوی در سال 1399

 • گواهی ارزش افزوده

 • گواهی ثبت علامت تجاری

 • گواهی تعهد به تعالی

 • ایزو 18001

 • ایزو 14001

 • ایزو 9001

 • ایزو 22000

 • ایزو 50001

 • ثبت علامت تجاری

 • گواهی تحقیق و توسعه

اخبار