پرسش نامه رضایت(چغندرکاران)

پرسش نامه رضایت سنجی از تامین کنندگان شرکت قند تربت حیدریه

نظر به ایجاد ارتباط دو سویه، ایجاد تعامل و هم افزایی بیشتر، فرایند نظرسنجی از تامین کنندگان محترم شرکت قند تربت حیدریه انجام می گیرد. امید است با ارائه نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده خود ما را در دستیابی به اهداف مورد نظر یاری فرمایید.

پرسش نامه رضایت سنجی از تامین کنندگان

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی