پرسشنامه رضایت مشتریان

پرسش نامه رضایت سنجی مشتریان(شکر)شرکت قند تربت حیدریه 


این پرسشنامه شامل 4 بخش زیر است:1- اطلاعات مشتریان2- میزان رضایت از کیفیت3- میزان رضایت از تعاملات4- مقایسه با رقبا و ادامه همکاری
خواهشمند است با تکمیل دقیق و صادقانه پرسش نامه ما را در برنامه ریزی جهت افزایش کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده به مشتریان یاری فرمایید.

پرسش نامه رضایت سنجی مشتریان(شکر)

واحد_ بازرگانی

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی