انتخاب شرکت قند تربت حیدریه به عنوان واحد برتر و پیشرو تحقیق و توسعه استان خراسان رضوی

شرکت قند تربت حیدریه در اولین رویداد نوآوری و برترین های تحقیق و توسعه سال ۱۴۰۲ استان خراسان رضوی به عنوان واحد برتر و پیشرو تحقیق و توسعه انتخاب شد.

 روابط عمومی شرکت قند تربت حیدریه

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی