برگزاری ورزش آئینی باستانی در محل گود باستانی شهید صیاد شیرازی شهرک سازمانی شرکت قند تربت حیدریه

برگزاری ورزش آئینی باستانی در محل گود باستانی شهید صیاد شیرازی شهرک سازمانی شرکت قند تربت حیدریه .دراین مراسم که با حضور مدیر عامل ،مدیران و کارکنان شرکت ، تعدادی از مسئولین ورزش شهرستان و اعضای گود باستانی امام رضا (ع)انجام شد به تعدادی از همکاران فعال ورزشکار و فرزندان خردسال آنان از طرف شرکت لوح تقدیر و کارت هدیه اهدا شد همچنین توسط رئیس ورزشهای زور خانه ای ورئیس تربیت بدنی احکام ورزشکاران گود باستانی شهید صیاد شیرازی به آنان اهدا گردید .در این مراسم آقای دکتر اژدری مدیر عامل شرکت در خصوص ارتقاء سلامت فرزندان خانواده بزرگ شرکت قند تربت حیدریه در شهرک مسکونی با فعالیت باشگاه ورزشی زورخانه ای محقق و رشد فرهنگ پهلوانی و جوانمردی و تعالی و خصوصیات اخلاقی و انسانی با رشد توسعه ورزش آئینی و مذهبی باستانی محقق می گردد مطالبی بیان داشتند . روابط عمومی شرکت قند تربت حیدریه

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی