تقدیر از کارکنان نمونه شرکت قند تربت حیدریه.

تقدیر از کارکنان نمونه شرکت قند تربت حیدریه. همزمان با11اردیبهشت ماه روز جهانی کار وکارگر وهفته بسیج کارگری از 11نفر از کارکنان شرکت ویک نفر از بسیجیان نمونه در محل دفتر مدیر عامل شرکت با اهدای کارت هدیه ولوح تقدیر بعمل آمد. دراین مراسم آقای دکتر اژدری مدیر عامل شرکت ضمن تبریک هفته کاروکارگر وهفته بسیج کارگری جدیت در کار وتلاش جهت تحقق شعار سال (مهار تورم ورشد تولید) با سرلوحه قراردادن منش وروش زندگی شهید برونسی که هفته بسیج کارگری بانام ویاد این شهید می باشد وسایر موارد در خصوص مشکلات کارگری مطالبی بیان داشتند. روابط عمومی شرکت قند تربت حیدریه

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی