تجهیز ناوگان خدمات کشاورزی شرکت قند تربت حیدریه

همزمان باولادت باسعادت حضرت امام محمد باقر (ع) و درراستای توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی تعداد چهار دستگاه تراکتور به ناوگان تراکتوری شرکت اضافه گردید که جمعاً تعداد 30دستگاه تراکتور در حوزه های کشاورزی شهر ستانهای زاوه ،باخرز ، رشتخوار ، خواف و شهر سنگان و حوزه اربعه شهرستان تربت حیدریه جهت ارائه خدمات مکانیزاسیون به کشاورزان پیمانکاران چغندر قند طرف قرارداد شرکت جهت توسعه کشاورزی بکار گرفته شد

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی