شرکت در فرآیند ارزیابی ششمین جایزه ملی تعالی و پیشرفت

برگزاری جلسه ارزیابی ششمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت سال 1400 با حضور ارزیابان محترم و مدیران شرکت قند تربت حیدریه 

شرکت قند تربت حیدریه دارای نشان تقدیر نامه دو ستاره از مرکز ملی تعالی و پیشرفت می باشد و در جهت ارتقاء این جایگاه برای  ششمین سال متوالی در این جایزه شرکت نموده است.

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی