آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام

شركت قند تربت حيدريه ( سهامي عام ) به شماره ثبت 103 و شناسه ملّي 10380019602

الف زمان و محل برگزاري مجمع عمومي فوق العاده :

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم ، وكيل يا قائم مقام قانوني صاحب سهم و همچنين نماينده يا نمايندگان اشخاص حقوقي دعوت ميگردد تا در جلسۀ مجمع عمومي فوق العاده اين شركت كه در ساعت 10 صبح  روز پنجشنبه مورخ 1401/02/08در محل مشهد -بلوار سجاد - سالن روزنامه قدس خراسان تشكيل ميگردد حضور بهم رسانند .

ب- دستور جلسه بشرح ذيل مي باشد:

1- استماع گزارش بازرس قانوني و حسابرس در خصوص افزايش سرمايه

2-تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه از محل سود انباشته و مطالبات حال شده و آورده نقدي و اصلاح ماده 5 مربوطه در اساسنامه

3-اصلاح ماده 19 اساسنامه در خصوص شرايط حضور در مجامع و مشاركت در راي گيري

4-اصلاح ماده 2 اساسنامه مربوط به موضوع فعاليت اصلي شركت ودرج عبارت توليدالكل طبي و صنعتي از ملاس

5- ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد.

ج- نحوه دريافت برگ حضور در جلسه :

از سهامداران گرامي دعوت مي شود در روزهاي سه شنبه مورخ1401/02/06و چهارشنبه مورخ 1401/02/07 به منظور دريافت كارت ورود به جلسه با در دست داشتن اصل برگه سهام و كارت شناسايي معتبر به شركت قند تربت حيدريه – امور اداري از ساعت 8 تا 13 و روز مجمع تا ساعت شروع مجمع مراجعه نمايند.

د- شرايط حضور در جلسه:

با عنايت به ابلاغيه شماره121/166547 مورخ 1400/10/04 سازمان بورس و اوراق بهادار و مصوبه ستاد ملي مبارزه با كرونابه شماره 184874 مورخ 1400/11/03 و ابلاغي مورخ 1400/11/09 سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور مشاركت حداكثري سهامداران محترم در مجمع عمومي فوق العاده شركت ،حضور كليه سهامداران به شرط رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي جديد و ارائه كارت واكسن بلامانع ميباشد. بديهي است امكان مشاهده آنلاين مجمع از طريق پخش زنده صفحه اينستاگرام شركت torbat.sugarو سايت شركت به آدرس http://www.TorbatSugar.ir  براي آن دسته از سهامداران محترم كه امكان حضور در مجمع را ندارند ، ميسر مي باشد .ضمناًسوالات و نظرات خود را مطرح تا نسبت به پاسخگويي آن مطابق ضوابط مجامع اقدام گردد.

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی