مناقصه عمومي خرید 100000 تخته کیسه و صفحه ممبران

شركت قند تربت حيدريه (سهامي عام) در نظر دارد از طريق برگزاري مناقصه عمومي، تعداد 100,000 تخته كيسه شكري 50 كيلوگرمي لمينت شده از جنس پلي پروپيلن به وزن 5±140 گرم را خريداري نمايد.

همچنين در نظر دارد از طريق برگزاري مناقصه عمومي مرحله دوم نسبت به خريد صفحه ممبران با مشخصات ذيل :

1- صفحه ممبر  فيلتر پوچ آلمان به ابعاد 120*120 به تعداد 15 عدد

2- صفحه چمبر فيلتر پوچ آلمان به ابعاد 120*120 به تعداد 10 عدد

 كليه متقاضيان محترم ميتوانند از روز دوشنبه مورخ 1400/09/22  با مراجعه به امور بازرگاني و يا سايت اينترنتي شركت به نشانيwww.TorbatSugar.ir ، فرمهاي مربوطه را دريافت و پس از بررسي ، پيشنهادات كتبي خود را در پاكت در بسته تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 1400/10/02 به دبيرخانه  شركت تحويل نمايند.

جلسه مناقصه و بازگشائي پاكتها در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1400/10/04 در محل شركت قند تربت حيدريه (سهامي عام)برگزار خواهد گرديد.

هر متقاضي ميبايست معادل 5 درصد مبلغ پيشنهادي خود را به حساب شباي 200170000000209182357007  IR نزد بانك ملي بنام شركت قند تربت حيدريه جهت ضمانت شركت در مناقصه واريز نمايد.

شركت در رد يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

فرم های مناقصه خرید کیسه

فرم های مناقصه صفحه ممبران

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی