گفتگوی خبری جناب آقای دکتر اژدری مدیر عامل شرکت قند تربت حیدریه با شبکه خبر(دریافت ضمانت نامه در برابر تحویل سوخت ،توهین به تولید کننده است)

گفتگوی خبری جناب آقای دکتر اژدری مدیر عامل شرکت قند تربت حیدریه با شبکه خبر(دریافت ضمانت نامه در برابر تحویل سوخت ،توهین به تولید کننده است)

دکتر اژدری در این گفتگو عنوان کرد کارخانه قند تربت حیدریه برای رویارویی با قطع احتمالی گاز به حالت آماده باش در آمده است..

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی