حضور جناب آقای مهندس شرافتی معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان تربت حیدریه به همراه مدیران شهرستان در شرکت قند تربت حیدریه

حضور جناب آقای مهندس شرافتی معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان تربت حیدریه به همراه مدیران شهرستان در شرکت قند تربت حیدریه که در این دیدار پیرامون مسائل و مشکلات شرکت و همکاری مسئولین ادارات ونهادهای دولتی شهرستان در جهت رفع موانع تولید مذاکراتی انجام شد

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی