حضور جناب آقای دکتر اسماعیلی مدیریت محترم امور شعب بانک ملت استان خراسان رضوی به همراه معاونین در شرکت قند تربت حیدریه

حضور جناب آقای دکتر اسماعیلی مدیریت محترم امور شعب بانک ملت استان خراسان رضوی به همراه معاونین در شرکت قند تربت حیدریه و در خصوص افزایش همکاری های فیمابین و اعطای تسهیلات سرمایه در گردش مذاکراتی انجام شد

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی