آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي سال مالي منتهي به 1400/04/31

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي سال مالي منتهي به 1400/04/31

شركت قند تربت حيدريه ( سهامي عام ) به شماره ثبت 103 و شناسه ملّي 10380019602

الف زمان و محل برگزاري مجمع عمومي :

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم ، وكيل يا قائم مقام قانوني صاحب سهم و همچنين نماينده يا نمايندگان اشخاص حقوقي دعوت ميگردد تا در جلسۀ مجمع عمومي عادي ساليانه اين شركت كه در ساعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخ 1400/08/20 در محل شركت واقع در استان خراسان رضوي- شهرستان تربت حيدريه - خيابان خرمشهر- شركت قند تربت حيدريه تشكيل ميگردد حضور بهم رسانند . ضمناً حسب ابلاغيه ستاد ملي مبارزه با كرونا و سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص شرايط برگزاري مجامع ، به استحضار سهامداران گرامي مي رساند مجمع با حضور حداكثر 15 نفر از سهامداران حقيقي و حقوقي برگزار مي گردد. ضمن تشكر ازسهامداران ارجمند درخواست مي گردد با عدم حضور درمحل برگزاري مجمع،  هيئت مديره را در برگزاري مجمع به شيوه ابلاغي ستاد ملي مبارزه با كرونا ياري نمائيد . بديهي است امكان مشاهده آنلاين مجمع از طريق پخش زنده صفحه اينستاگرام شركت torbat.sugarو سايت شركت به آدرس http://www.TorbatSugar.ir  ميسر مي باشد .ضمناًسوالات و نظرات خود را مطرح تا نسبت به پاسخگويي آن مطابق ضوابط مجامع اقدام گردد.

ب- دستور جلسه بشرح ذيل مي باشد:

1- استماع گزارش فعاليت هيئت مديره و گزارش بازرس قانوني و حسابرس براي عملكرد سال مالي منتهي به 1400/04/31

2- بررسي و تصويب صورتهاي مالي براي عملكرد سال مالي منتهي به 1400/04/31

3- انتخاب بازرس قانوني و حسابرس مستقل براي سال مالي منتهي به 1401/04/31

4- انتخاب روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي هاي شركت.

5- اتخاذ تصميم درخصوص تقسيم و تخصيص سود.

6 - انتخاب اعضاء هيئت مديره شركت .

7- تعيين حق حضور در جلسات اعضاء غير موظف هيئت مديره شركت.

8- تعيين پاداش اعضاء هيئت مديره شركت.

9- ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.

ج- نحوه دريافت برگ حضور در جلسه :

از سهامداران گرامي دعوت مي شود در روزهاي سه شنبه مورخ 1400/08/18 و چهارشنبه مورخ 1400/08/19 به منظور دريافت كارت ورود به جلسه با در دست داشتن اصل برگه سهام و كارت شناسايي معتبر به شركت قند تربت حيدريه – امور اداري از ساعت 8 تا 14 و روز مجمع تا ساعت شروع مجمع مراجعه نمايند.

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی