تقدیر جناب آقای دکتر مالک رحمتی قائم مقام آستان قدس رضوی و رئیس بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی از مدیر عامل شرکت قند تربت حیدریه دکتر احسان اله اژدری

تقدیر جناب آقای دکتر مالک رحمتی قائم مقام آستان قدس رضوی و رئیس بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی از مدیر عامل شرکت قند تربت حیدریه دکتر احسان اله اژدری به جهت ورود شرکت قند تربت حیدریه به ساختار بورس و اوراق بهادار، در راستای تحقق شعار تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها.
#شرکتقندتربت_حیدریه
#آستان قدسر ضوی

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی