شروع تحويل چغندر

به اطلّاع ميرساند تحويل چغندر در كارخانۀ قند تربت حيدريه از ساعت 9 روز شنبه 1400/07/03 آغاز ميشود .

از پيمانكاران محترم چغندر كار تقاضا دارد با هماهنگي با بخش كشاورزي كارخانه نسبت به حمل و تحويل چغندر خود اقدام نمايند .

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی