واکسیناسون تمامی پرسنل شرکت قند تربت حیدریه همزان با آغاز فصل بهره برداری

واکسیناسون تمامی پرسنل شرکت قند تربت حیدریه همزمان با آغاز فصل بهره برداری

.همزمان با آغاز فصل بهربرداری شرکت قند تربت حیدریه و با توجه به لزوم حفظ ایمنی و سلامت کارکنان، تمامی پرسنل به تعداد 300 نفر  شامل کارکنان دائم، قراردادی و نیرو های پیمانکار شرکتی بدون شرط و محدودیت سنی با همکاری صورت گرفته با دانشگاه علوم پزشکی  شهرستان تربت حیدریه واکسینه شدند.  

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی