انتخاب شرکت قند تربت حیدریه به عنوان واحد نمونه سال 1399 در جشنواره امتنان استان خراسان رضوی

در ارزيابي اداره تعاون ، كارو رفاه اجتماعي استان خراسان رضوي ، جهت عملكرد سال 1399 تحت عنوان جشنواره امتنان ، شركت قند تربت حيدريه موفق به اخذ « رتبه واحد نمونه استان خراسان رضوي در سال 1399 » گرديده است . ملاك هاي ارزيابي بر اساس حفظ و گسترش اشتغال ، توليد و آموزش، كيفيت محصول ، ميزان توليد، اجراي سيستم ها و نظام هاي انگيزشي ، رعايت موارد قانون كار ، كمك هاي نقدي و غير نقدي ، رسيدگي به وضعيت ايثارگران و خانواده شهدا و تكريم پرسنل بوده است.

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی