انتخاب جناب آقای دکتر احسان اله اژدری مدیر عامل شرکت قند تربت حیدریه به عنوان کار آفرین برتر بخش صنعت در سال 1400

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی