مهندس علی اکبر جعفری

 • مهندس علی اکبر جعفری

  سمت:نائب رئیس هیت مدیره

  کارشناس مهندسی مواد غذایی 

  مدیر عامل شرکت قند چناران

  ریاست کارخانه قند ارومیه

  ریاست کارخانه قند خوی

  مدیرعامل شرکت زراعی خوی

  مدیرعامل شرکت زراعی و تحقیقاتی چغندر قند آزربایجان

اخبار