بازدید نماینده محترم شهرستان های تربت حیدریه ، زاوه و محولات جناب آقای دکتر محسن زنگنه از شرکت قند تربت حیدریه به منظور بررسی مشکلات و چالشهای پیش رو در تامین چغندر قند و تولید شکر

بازدید نماینده محترم شهرستان های تربت حیدریه ، زاوه و محولات جناب آقای دکتر محسن زنگنه از شرکت قند تربت حیدریه به منظور بررسی مشکلات و چالشهای پیش رو در تامین چغندر قند و تولید شکر

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی