حضور جناب آقای مدنی مدیر کل محترم تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی و آقای مهندس شرافتی معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان تربت حیدریه به همراه رئیس اداره تعزیرات و رئیس اداره صنعت و معدن در

حضور جناب آقای مدنی مدیر کل محترم تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی و آقای مهندس شرافتی معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان تربت حیدریه به همراه رئیس اداره تعزیرات و رئیس اداره صنعت و معدن در شرکت قند تربت حیدریه که در این دیدار پیرامون مسائل و همکاریهای متقابل مذاکراتی انجام شد

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی