اطلاعیه

«اطلاعیه»

 

 

     با احترام، بدینوسیله به اطلاع عموم سهامداران محترم می رساند بر اساس مصوبات مجمع عمومی فوق العاده مرکز بررسی و تحقیق و آموزش صنایع قند مورخ 1401/09/15که صورتجلسه آن در تاریخ 1401/10/11در اداره ثبت شرکتها و مؤسّسات غیر تجاری مشهد به ثبت رسیده است (رونوشت پیوست) ، شرکت قند تربت حیدریه بعنوان عضو مرکز بررسی و تحقیق و آموزش صنایع قند در یک ششم عواید ناشی از تقسیم سود یا خالص داراییهای مرکز صدرالذکر در زمان انحلال سهیم می باشد.

                        احسان اله اژدری

                             مدیر عامل

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی