دیدار و بازدید مسئولان ادارات ونهادهای شهرستان از شرکت واهدای لوح تقدیر و تجلیل از مدیران و پرسنل شرکت بخاطر موفقیت های بدست آمده در سال جاري

دیدار و بازدید مسئولان ادارات ونهادهای شهرستان از شرکت واهدای لوح تقدیر و تجلیل از مدیران و پرسنل شرکت بخاطر موفقیت های بدست آمده در سال جاري

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی