آگهي شروع تحويل چغندر

آگهي شروع تحويل چغندر

به اطلّاع ميرساند تحويل چغندر در كارخانۀ قند تربت حيدريه از ساعت 9 روز سه شنبه 15/07/1399 آغاز ميشود .

از كليّۀ پيمانكاران محترم چغندر كارخانه تقاضا دارد با هماهنگي با بخش چغندركاري كارخانه نسبت به حمل و تحويل چغندر خود اقدام نمايند .

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی